Krav og ønsker fra diverse stakeholders efterlyses

1 post / 0 ny
Henrik Bierings billede
Henrik Biering
tir, 28/01/2014 - 01:16
#1 Krav og ønsker fra diverse stakeholders efterlyses

Det overordnede formål med BedreID projektet er at skabe basis for løsninger, der er bedre end de nuværende for alle de parter, der benytter dem. Det omfatter først og fremmest slutbrugerne, d.v.s. typisk personer i deres egenskab af forbruger, borger, medarbejder eller selvstændig erhvervsdrivende. Men løsningerne skal også være attraktive for diverse typer tjenesteudbydere, som f.eks. medier, e-handel, offentlige myndigheder m.m.

Formålet med dette forum er at få defineret disse målgrupper og opstillet hvilke faktorer, der har betydning for vurderingen af en løsnings attraktivitet og kvalitet. Herunder f.eks. funktionalitet, brugervenlighed, sikkerhed, privacy, interoperabilitet, stabilitet og økonomi, samt tilgængelighed for personer med handicap. Hvad der så samlet vurderes som værende "bedst" skal der nok være mange meninger om.

Vi håber at få mange "stakeholders" til selv at melde ind og bidrage til indholdet i dette forum. Under alle omstændigheder vil vi sikre os deres opbakning til de konklusioner vi når frem til. Hvis du repræsenterer en specifik målgruppe for BedreID opfordres du hermed til at <link>læse reglerne for medvirken og kontakte os</link> med en kort beskrivelse af hvad du ønsker at bidrage med.

OBS: Kun godkendte editors kan oprette ny emner i dette forum. Alle registrerede brugere kan kommentere.