Regler for medvirken

Regler for medvirken

BedreID er for alle med interesse i udvikling, drift og brug af personaliserede online tjenester, som baserer sig på identitets- og rettighedshåndtering.

Når vi tager problemstillinger op er det for at komme med bud på ny og bedre løsninger - ikke for at trampe rundt i nutidens fortrædeligheder. Husk også at der sjældent vil være én gylden løsning på et problem og at der - berettiget - kan være stor forskel på forskellige personers subjektive opfattelser. Fokusér derfor på at redegøre detaljeret for din egen viden og synspunkter fremfor at nedgøre andres.

Vidensdelen på BedreID.dk fungerer som et debatforum, der er opsat så der dels er mulighed for spontan debat og dels mulighed for mere struktureret opbygning af viden.

Som registreret bruger kan du umiddelbart kommentere alle emner på BedreID.dk og selv oprette ny emner under "Generel Debat".

Ønsker du at bidrage med oplæg om specifikke målgrupper, udfordringer, teknologier m.m. bedes du give besked om dette til bedreid@bedreid.dk. Efter tildeling af rettigheder som "Editor" vil du kunne oprette ny emner i samtlige fora og efterfølgende tilrette indholdet på basis af indkomne kommentarer.